Reactie zienswijze

Beste leden, Afgelopen week publiceerde de gemeente Heusden een reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie: De zienswijze is opgenomen in de ‘Nota zienswijzen’.Onze argumenten hebben tot op heden geen aanleiding gegeven om de Omgevingsvisie aan te passen. De gemeenteraad Heusden besluit in een raadsvergadering op 28 maart 2023 over de …

Reactie zienswijze Lees meer »

Zienswijze ingediend Omgevingsvisie Heusden

Beste leden en sympathisanten, Na een lange periode van stilte publiceerde de gemeente Heusden eind september een Ontwerp Omgevingsvisie ( https://www.heusden.nl/organisatie-bestuur/gemeentelijke-projecten/omgevingswet/omgevingsvisie/) met bijlagen. Als reactie op deze stukken hebben wij namens onze vereniging een Zienswijze (zaaknummer 1332772) ingediend die wij als bijlage bij deze mail meesturen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere …

Zienswijze ingediend Omgevingsvisie Heusden Lees meer »

Zienswijze op NRD/MER

Op 18 januari 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst voor het ‘Maatschappelijk Veld’ getiteld ‘Informatiebijeenkomsten inzake de NRD voor het planMER windturbinebepalingen leefomgeving’ werd uitleg gegeven over de huidige stand van zaken m.b.t. nieuw te vormen richtlijnen over windturbines op land.Deze nieuwe richtlijnen zijn noodzakelijk geworden …

Zienswijze op NRD/MER Lees meer »

Inspreken Gemeente Heusden

Tijdens de ‘Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid’ van gemeente Heusden, d.d. 1 december 2021, heeft de voorzitter van VERBAB ingesproken m.b.t. de ontwikkelingen van Windpark de Gelderse Waard. In een kritische noot werden de zorgen voor ons dorp samengevat en werd het vertrouwen uitgesproken om de reeds ingezette dialoog te onderhouden. De video-opname van de vergadering …

Inspreken Gemeente Heusden Lees meer »

Gesprek met verantwoordelijk wethouder Gemeente Heusden

Op 21 oktober j.l. vond een, langverwacht, gesprek plaats met verantwoordelijk wethouder M. van der Poel met betrekking op de plannen voor Windmolens op de gemeentegrens.Een vruchtbaar gesprek waarbij inzichtelijk werd in welke fase Gemeente Heusden zich bevind en op welke manier buurgemeenten en organisaties (zoals VERBAB) inspraak kunnen leveren op de plannen. Een uitgebreid …

Gesprek met verantwoordelijk wethouder Gemeente Heusden Lees meer »

Bestuurs- en commissievergadering

Op 2 september 2021 vond een besloten Bestuurs- en commissievergadering plaats.Er werd ondermeer gesproken over: Berichtgeving tussen initiatiefnemer RWE en gemeente ‘s-Hertogenbosch Samenwerking actie-comité Ammerzoden Gezondheidsaspecten Ontmoeting Bestuursraad Engelen Bokhoven en burgemeester Mikkers (‘s-Hertogenbosch) Inspreken raad gemeente Heusden Vaststellen huishoudelijk reglement. Notulen zijn niet openbaar. Desgewenst kunt u om inzage verzoeken bij de secretaris van …

Bestuurs- en commissievergadering Lees meer »

Commissie-avond RES en REKS

Op donderdagavond 29 juli jongstleden vond de tweede commissie-avond plaats.De inhoud van de plannen van de ‘Regionale Energie Strategie’ van respectievelijk Gemeente Heusden (RES Hart van Brabant) en Gemeente ‘s-Hertogenbosch (RES Noord-Oost Brabant) werden besproken.