Nevengeul Bokhovense Uiterwaarden

Kort samengevat zijn er plannen voor het graven een ondiepe, 1500 meter lange, mee-stromende nevengeul, parallel aan de Maas. Het water zal de uiterwaarden in treden ter hoogte van de dijkovergang bij het speeltuintje van Bokhoven, kabbelend doorstromen door de Bokhovense uiterwaarden, onder de veerweg door, door het huidige akkerland achter de steenfabriek, om vervolgens terug de Maas in te komen ter hoogte van de afwatering van het gemaal bij de steenfabriek:


In het blauw de nieuwe waterstroom, in het lichtgroen de nieuwe oevers met beplanting.

Het doel van de maatregel is het verbeteren van de chemische en ecologische waterkwaliteit. De nevengeul zal plaats bieden aan waterplanten, oeverplanten, broedplaatsen voor vissen en verbetering van ander onder- (en boven) waterleven. De nevengeul zal hiervoor voorzien worden van bomen en planten langs het talud, alsmede afgezonken boomstammen en dood hout ín het water.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op: