Over ons

ANNO 2021

Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven

Al lange tijd maken de inwoners van het dorp Bokhoven zich sterk voor de verbetering en bescherming van de authenticiteit van hun dorp.
Een officiële vereniging was daarvoor nooit noodzakelijk.

De Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (VERBAB) werd in juni 2021 opgericht naar aanleiding van het nieuws dat Energiemaatschappij RWE en de gemeente Heusden plannen maakten voor de realisatie van ‘Windpark de Gelderse Waard‘; een grootschalig windmolenpark met 4 windmolens met een tiphoogte van 240 meter midden in het prachtige polderlandschap tussen Bokhoven en Hedikhuizen.
Het “Bokhovense Polderlandschap” wordt ingesloten door de dorpen Bokhoven, Hedikhuizen, Well, Ammerzoden, Hedel, Engelen, Vlijmen en Haarsteeg en kenmerkt zich door open zichtlijnen over akker- en graslandschap.

Dit polderlandschap is niet geschikt voor de realisatie van een dergelijk grootschalig windmolen-project.

De cultuurhistorische waarden van Bokhoven, dat bovendien een beschermd dorpsgezicht is, zal onevenredig hard getroffen worden bij de realisatie van dit plan.

De vereniging gaat hiervoor de dialoog aan met de betrokken gemeentes (Heusden, ‘s-Hertogenbosch), de initiatiefnemer (Energiemaatschappij RWE) en de betrokken Regionale Energie Strategie (RES Noordoost Brabant, RES Hart van Brabant).

Ondertussen is de VERBAB uitgegroeid tot een actieve dorpsvereniging met inzet bij meerdere projecten. 
Zo zet de VERBAB zet zich in voor: 

  • Bescherming van cultuurhistorische waarden
  • Bescherming van landschappelijke waarden
  • Bescherming van natuurlijke waarden
  • Bescherming van milieuwaarden
  • Dialoog

Doel

De vereniging heeft ten doel om het dorp Bokhoven, alsmede het omliggende gebied,
zodanig te beschermen en te doen beschermen, te beheren en te doen beheren, te ontwikkelen en te doen ontwikkelen, te gebruiken en te doen gebruiken, dat de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, natuurlijke en milieuwaarden in stand blijven en waar mogelijk worden verhoogd

Omliggend gebied

In dit doel wordt het dorp en het omliggende gebied van Bokhoven bedoeld. Het omliggende gebied strekt zich uit over de zichtlijnen naar de noord-westelijke Maasoevers en de zuidelijk gelegen polders, alsmede de zichtlijnen naar de omliggende dorpskernen (Hedikhuizen, Well, Ammerzoden, Hedel, Engelen, Vlijmen en Haarsteeg).

Kernwaarden

KvK-nummer: 83499199
Gevestigd te: ‘s-Hertogenbosch