Windpark 'de Gelderse Waard'

Energiehub Bokhovense Polder

De Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (VERBAB) werd in juni 2021 opgericht naar aanleiding van het nieuws dat Energiemaatschappij RWE en de gemeente Heusden plannen maakten voor de realisatie van ‘Windpark de Gelderse Waard’, een grootschalig windmolenpark met 4 windmolens met een tiphoogte van 240 meter midden in het prachtige polderlandschap (de Bokhovense Polder) tussen Bokhoven en Hedikhuizen.

De Bokhovense Polder wordt ingesloten door de dorpen Bokhoven, Hedikhuizen, Well, Ammerzoden, Hedel, Engelen, Vlijmen en Haarsteeg en kenmerkt zich door open zichtlijnen over akker- en graslandschap. Dit polderlandschap willen we graag zo behouden omdat het onderdeel vormt van de cultuurhistorische waarden van Bokhoven met haar beschermde dorpsgezicht.

Het initiatief van RWE krijgt op dit moment geen invulling vanuit de gemeente Heusden. Wel zijn er plannen voor de mogelijke realisatie van een energiehub (windturbines, zonnepark en opslag). De Omgevingsvisie van Heusden gaat uit van een benodigde oppervlakte van 80 hectare (40 ha zonne-energie, 40 ha windenergie). Een afgerond en door de gemeenteraad Heusden goedgekeurd “Haalbaarheidsonderzoek energiehub” wijst een aantal zoekgebieden aan die geschikt zijn voor realisatie van een energiehub. De Bokhovense Polder is daarbij geïdentificeerd als zoekgebied 8 en scoort als kanshebber hoog in vergelijk met de andere zoekgebieden.

VERBAB zet zich in om de dialoog met alle betrokken instanties te onderhouden om zodoende de belangen van de inwoners van Bokhoven te behartigen.