Reactie op haalbaarheidsonderzoek energiehub gemeente Heusden

Op 13 september jongstleden vond de ‘ Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid’ plaats van de Gemeente Heusden.
In deze informatievergadering werd het ‘Haalbaarheidsonderzoek Energiehub Heusden besproken’.

Het bestuur van de VERBAB bood een brief aan met onze standpunten, welke werd bijgevoegd in de vergaderstukken van de gemeenteraadsleden.
De informatievergadering op het gemeentehuis Heusden werd bijgewoond door het bestuur van de VERBAB.

De brief vind u hier: