Actueel

Volg hier het laatste nieuws rondom de vereniging

Update VERBAB april 2024

Beste leden en sympathisanten, De afgelopen maanden hebben er verschillende gesprekken en ontwikkelingen plaats gevonden.In de bijlage een update van de afgelopen periode. Met vriendelijke

Update VERBAB 2023

Beste leden en sympathisanten, Het einde van het jaar nadert en dus tijd om een korte terugblik te geven op de gebeurtenissenvan het afgelopen jaar. 

Reactie zienswijze

Beste leden, Afgelopen week publiceerde de gemeente Heusden een reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie: De zienswijze is opgenomen in

Betalingsherinnering contributie 2022

Beste leden,  Inmiddels hebben 111 leden van 64 huishoudens zich aangemeld als lid van de Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (Verbab). Dat is al een mooi

Zienswijze ingediend Omgevingsvisie Heusden

Beste leden en sympathisanten, Na een lange periode van stilte publiceerde de gemeente Heusden eind september een Ontwerp Omgevingsvisie ( https://www.heusden.nl/organisatie-bestuur/gemeentelijke-projecten/omgevingswet/omgevingsvisie/) met bijlagen. Als reactie op

Jaarvergadering

Op 7 juli 2022 vond de jaarvergadering van VERBAB plaats. De notulen en bijlagen treft u hieronder:

Zienswijze op NRD/MER

Op 18 januari 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst voor het ‘Maatschappelijk Veld’ getiteld