Bijeenkomst Nevengeul

Op 14 september jongstleden vond, op initiatief van de Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (VERBAB), een openbare informatiebijeenkomst plaats over de plannen van Rijkswaterstaat voor een ‘nevengeul’ in de Bokhovense uiterwaarden.

Dhr. Phillip Schellens, projectleider bij Rijkswaterstaat, gaf uitleg over het doel, de uitwerking en tijdslijn van de werkzaamheden.
Aanwezig was het bestuur en leden van de VERBAB, afgevaardigden van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven en in totaal 20 inwoners van Bokhoven en omliggende kernen.

Kort samengevat zijn er plannen voor het graven een ondiepe, 1500 meter lange, mee-stromende nevengeul, parallel aan de Maas. Het water zal de uiterwaarden in treden ter hoogte van de dijkovergang bij het speeltuintje van Bokhoven, kabbelend doorstromen door de Bokhovense uiterwaarden, onder de veerweg door, door het huidige akkerland achter de steenfabriek, om vervolgens terug de Maas in te komen ter hoogte van de afwatering van het gemaal bij de steenfabriek:

In het blauw de nieuwe waterstroom, in het lichtgroen de nieuwe oevers met beplanting.


Het doel van de maatregel is het verbeteren van de chemische en ecologische waterkwaliteit. De nevengeul zal plaats bieden aan waterplanten, oeverplanten, broedplaatsen voor vissen en verbetering van ander onder- (en boven) waterleven. De nevengeul zal hiervoor voorzien worden van bomen en planten langs het talud, alsmede afgezonken boomstammen en dood hout ín het water.


Het bestuur van de VERBAB, alsmede de aanwezige afgevaardigden van de Bestuursraad dragen deze plannen, om onze uitwaarden te verbeteren, een warm hart toe.

Er waren echter wel enkele kritische vragen van bewoners. Zo lichtte de heer Schellens dat deze maatregel niet van invloed is op de potentiële plannen om de dijk te verleggen (‘Deltaplan grote rivieren’), dat recreëren en wandelen langs de Maasoevers goed mogelijk blijft en dat er door RWS geen veranderingen aan de veerweg en de parkeerplaats worden gedaan (valt buiten de verantwoordelijkheid van RWS).

Op enkele andere vragen zal de Gemeente c.q. Natuurmonumenten aangesproken moeten worden:

  • Het olifantenpaadje van de dijkovergang bij het speeltuintje naar de Maas wordt onderbroken; zijn er mogelijkheden voor een brug of stapstenen om alsnog de Maasoevers te bereiken?
  • Mogelijk hebben deze plannen een nog verdere aanzuigende werking op toerisme langs de Maas, hoe zorgen we ervoor dat dit beheersbaar blijft (vooral ten aanzien van (parkeer)overlast in het dorp)?

De VERBAB zal zich inzetten om de belangen van omwonenden te behartigen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten. De aanwezige leden van de Bestuursraad zegden toe het onderwerp binnen de Bestuursraad te agenderen.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op:

Stephan Leutscher, secretaris VERBAB