Update VERBAB 2023

Beste leden en sympathisanten,

Het einde van het jaar nadert en dus tijd om een korte terugblik te geven op de gebeurtenissen
van het afgelopen jaar. 

In de bijlage een schrijven van de voorzitter, Pieter Wamsteker, met een update van het afgelopen bestuursjaar.

Met vriendelijke groet,

Stephan Leutscher

secretaris VERBAB