Reactie zienswijze

Beste leden,

Afgelopen week publiceerde de gemeente Heusden een reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie:

De zienswijze is opgenomen in de ‘Nota zienswijzen’.
Onze argumenten hebben tot op heden geen aanleiding gegeven om de Omgevingsvisie aan te passen.

De gemeenteraad Heusden besluit in een raadsvergadering op 28 maart 2023 over de zienswijze en de Omgevingsvisie. Voorafgaand wordt het plan behandeld in de Informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid op 8 maart 2023. Tijdens de informatievergadering is het mogelijk de zienswijze mondeling toe te lichten.
VERBAB beraadt zich nog of van deze mogelijkheid gebruik gemaakt gaat worden.

In de bijlage van dit bericht treft u de relevante documenten.

Met vriendelijke groet,

Stephan Leutscher
Secretaris