Betalingsherinnering contributie 2022

Beste leden,

 Inmiddels hebben 111 leden van 64 huishoudens zich aangemeld als lid van de Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (Verbab). Dat is al een mooi aantal maar nieuwe bewoners of Bokhovenaren die zich nog niet hebben aangemeld zijn uiteraard ook meer dan welkom!

 Zoals vastgelegd in de notulen en ook besproken tijdens de jaarvergadering op 7 juli 2022, kent het lidmaatschap de verplichting dat elk huishouden een financiële bijdrage in de vorm van een jaarlijkse contributie dient te betalen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering en voor 2022 was dit euro 5 per deelnemend huishouden.

 Van alle deelnemende huishoudens hebben per vandaag 21 huishoudens (ongeveer 30 procent) een contributie betaling gedaan. Bovendien zijn er een paar huishoudens die de vereniging een aanvullende betaling in de vorm van een gift hebben gedaan. Dat is erg fijn, zo kunnen we onze activiteiten komend jaar blijven voortzetten. Deze ontvangsten, giften en contributies, worden dan ook erg gewaardeerd. Maar ze zijn ook noodzakelijk om kostendekkend te blijven en te kunnen investeren in toekomstige activiteiten.

 Mocht jullie huishouden nog geen contributie betaling over 2022 hebben gedaan, dan wil ik jullie er bij deze aan herinneren de contributie van 5 euro zo snel mogelijk over te maken.

 Dit kan op bankrekening NL47 RABO 0189 8831 11 tnv Bescherming Authentiek Bokhoven onder vermelding van: contributie VERBAB 2022 + je naam en adres.

 Dank alvast voor jullie steun.

 Met vriendelijke groet,

Jeroen de Beurs

Penningmeester namens de VERBAB