Actueel

Volg hier het laatste nieuws rondom de vereniging

Bestuurs- en commissievergadering

Op 2 september 2021 vond een besloten Bestuurs- en commissievergadering plaats.Er werd ondermeer gesproken over: Berichtgeving tussen initiatiefnemer RWE en gemeente ‘s-Hertogenbosch Samenwerking actie-comité Ammerzoden

Commissie-avond RES en REKS

Op donderdagavond 29 juli jongstleden vond de tweede commissie-avond plaats.De inhoud van de plannen van de ‘Regionale Energie Strategie’ van respectievelijk Gemeente Heusden (RES Hart

Overleg Well/Ammerzoden/Hedikhuizen

Het nieuws van de windmolens in de polder is ook door de omliggende dorpskernen zeker niet onopgemerkt gebleven. Op 28 juli j.l. vond een overleg

VERBAB Officieel

Op 26 juli is de vereniging formeel geworden. Dat wil zeggen dat vereniging officieel opgericht is met een notariële akte en is ingeschreven bij de

commissie-avond kadernotitie(s)

Op donderdagavond 22 juli jongstleden vond een eerste commissie-avond plaats. O.a. de inhoud van de ‘Kadernotitie Windenergie Heusden‘ werd besproken. Ook de inhoud van de

Eerste bestuurs- en commissie-avond

Afgelopen donderdag 15 juli is de eerste bestuurs- en commissievergadering geweest.Er zijn drie commissies / werkgroepen opgericht: 1. Kadernotities windenergie Heusden en ’s Hertogenbosch (lokaal

Eerste ledenvergadering verbab

Op 30-6-2021 vond de eerste ledenvergadering van de VERBAB plaats. De vereniging werd opgericht, het bestuurd werd vastgesteld en de leden werden geinformeerd over de

RESinbeeld

Collega’s bij RESinbeeld maakten een impressie voor het toekomstig uitzicht van ons dorp. Doordat RWE een groothoeklens gebruikt voor hun eigen visualitsatie lijken de geplande

brief aan initiatiefnemers

De Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven stuurt t.s.m. de bestuursraad Engelen en brief met de dringende oproep aan de initiatiefnemers op de informatieverstrekking te verbreden. De