Bestuurs- en commissievergadering

Op 2 september 2021 vond een besloten Bestuurs- en commissievergadering plaats.
Er werd ondermeer gesproken over:

  1. Berichtgeving tussen initiatiefnemer RWE en gemeente ‘s-Hertogenbosch
  2. Samenwerking actie-comité Ammerzoden
  3. Gezondheidsaspecten
  4. Ontmoeting Bestuursraad Engelen Bokhoven en burgemeester Mikkers (‘s-Hertogenbosch)
  5. Inspreken raad gemeente Heusden
  6. Vaststellen huishoudelijk reglement.

    Notulen zijn niet openbaar. Desgewenst kunt u om inzage verzoeken bij de secretaris van de vereniging.