Actueel

Volg hier het laatste nieuws rondom de vereniging

Update VERBAB 2023

Beste leden en sympathisanten, Het einde van het jaar nadert en dus tijd om een korte terugblik te geven op de gebeurtenissenvan het afgelopen jaar. 

Reactie zienswijze

Beste leden, Afgelopen week publiceerde de gemeente Heusden een reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie: De zienswijze is opgenomen in

Betalingsherinnering contributie 2022

Beste leden,  Inmiddels hebben 111 leden van 64 huishoudens zich aangemeld als lid van de Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (Verbab). Dat is al een mooi

Zienswijze op NRD/MER

Op 18 januari 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst voor het ‘Maatschappelijk Veld’ getiteld

Inspreken Gemeente Heusden

Tijdens de ‘Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid’ van gemeente Heusden, d.d. 1 december 2021, heeft de voorzitter van VERBAB ingesproken m.b.t. de ontwikkelingen van Windpark de

Bestuurs- en commissievergadering

Op 2 september 2021 vond een besloten Bestuurs- en commissievergadering plaats.Er werd ondermeer gesproken over: Berichtgeving tussen initiatiefnemer RWE en gemeente ‘s-Hertogenbosch Samenwerking actie-comit√© Ammerzoden