Actueel

Volg hier het laatste nieuws rondom de vereniging

Reactie zienswijze

Beste leden, Afgelopen week publiceerde de gemeente Heusden een reactie op de door ons ingediende zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie: De zienswijze is opgenomen in

Betalingsherinnering contributie 2022

Beste leden,  Inmiddels hebben 111 leden van 64 huishoudens zich aangemeld als lid van de Vereniging Bescherming Authentiek Bokhoven (Verbab). Dat is al een mooi

Zienswijze ingediend Omgevingsvisie Heusden

Beste leden en sympathisanten, Na een lange periode van stilte publiceerde de gemeente Heusden eind september een Ontwerp Omgevingsvisie ( https://www.heusden.nl/organisatie-bestuur/gemeentelijke-projecten/omgevingswet/omgevingsvisie/) met bijlagen. Als reactie op

Jaavergadering

Op 7 juli 2022 vond de jaarvergadering van VERBAB plaats. De notulen en bijlagen treft u hieronder:

Zienswijze op NRD/MER

Op 18 januari 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst voor het ‘Maatschappelijk Veld’ getiteld

Inspreken Gemeente Heusden

Tijdens de ‘Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid’ van gemeente Heusden, d.d. 1 december 2021, heeft de voorzitter van VERBAB ingesproken m.b.t. de ontwikkelingen van Windpark de

Bestuurs- en commissievergadering

Op 2 september 2021 vond een besloten Bestuurs- en commissievergadering plaats.Er werd ondermeer gesproken over: Berichtgeving tussen initiatiefnemer RWE en gemeente ‘s-Hertogenbosch Samenwerking actie-comité Ammerzoden

Commissie-avond RES en REKS

Op donderdagavond 29 juli jongstleden vond de tweede commissie-avond plaats.De inhoud van de plannen van de ‘Regionale Energie Strategie’ van respectievelijk Gemeente Heusden (RES Hart